Public tenders

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku "Laboratorní nábytek" v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pro „Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů - TOPTEC" – s přílohami
7.9.2012

Přílohy:
1) Zadávací dokumentace-lab.nábytek
2) Položkový seznam nábytku
3) Nábytek-výkresová část 1
4) Nábytek-výkresová část 2
5) Vzor kupní smlouvy